AKIL SÖZLERİ – AKILLA İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

AKILLILIKLA İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

akılla ilgili söylenmiş güzel sözler

 AKIL SÖZLERİ

Akıllılık, ne zaman akıllı olunamayacağım bilmek demektir. Paul Engle

Akıllı bir ahmak aptal bir ahmaktan daha aptaldır. Deathborn

Akıl, doldurulması için bir kap değildir, ama yakılması için bir ateştir. Plutarch

Arzular ve hınçlar, aklın sesini duymazlar. Shakespeare

İnsanlara en adil şekilde dağıtılan nimet akıldır, çünkü kimse aklından şikayetçi değildir. Montaigne

Akıllı insan, düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söyleyeceği her şeyi düşünerek söyler. Aristoteles

Tanrı kendisini insan aklından gizler ama onun kalbinde kendisini gös­terir. Afrika Kültürü

Her zaman aklımızın ardı sıra gidelim, halkın takdiri de, canı isterse ar­dımızdan gelsin. Montaigne

İnsan aklını alçaltmak kötü teolojidir. G.K. Chesterton

Bir düşünceyi kabul etmeksizin göz önünde tutabilmek eğitilmiş bir aklın işaretidir. Aristotle

Akıllı bir insanın dünyası bütün dünyadır. Aristofanes

Aklın gücüne hiçbir engel karşı duramaz. Marcus Aurelius

Dürüst insan her zaman gerçeği söyler, akıllı insan ise yalnız zamanın­da. Bernard Shaw

Aklınla yönetiliyorsan sen bir kralsın; eğer bedeninle yönetiliyorsan kölesin. Marcus Porcius Cato

Bedenin gıdaya ihtiyacı olduğu gibi aklın da işlenmeye ihtiyacı vardır. M. T. Cicero

Bilgi, aklın gıdasıdır. E. Burke

İnsanlar zırdeli; daha bir tırtılı nasıl yaratacaklarını bilmezken düzine­lerce tanrı yaratmışlar! Montaigne

İnsan aklı şemsiye gibidir. Açık olduğunda en iyi şekilde çalışır. Walter Gropius

Akıl söylemez, cahil söyletmez. Türk Atasözü

Bir insanın akıllı olmasına bir şey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını baş­kalarına kabul ettirmeye çalışmasın. Eflatun

Batıl inanış, zayıf kafaların dinidir. Platon

Bazı insanlar akıllan başlarında olduğu müddetçe önemli olma fırsatı­nı elde edemeyince bu fırsatı elde etmek için deli olurlar. Dole Carneigie

Akıl görmek içindir, kalp işitmek için. Arap Atasözü

Akıl noksanlığı iki türlüdür. Biri delilik, diğeri cahillik.Platon

Cehalet, aklın gecesidir, ama aysız ve yıldızsız bir gece. Confucius

İnsanoğlu yabancısı olduğu şeyi ‘barbarca’, kendi aklına uyduramadı­ğı şeyi de’akıl dışı’ diye tanımlar. Nietzsche

Hiçbir şey, en azından kendi aklımın bütünlüğü kadar kutsal değildir. Emerson

Akıl hazır değilse, göz göremez Emilie Serge

Allah Teâlâ akıldan daha değerli bir şey yaratmamıştır. Hz. Muhammed

Akılsız köpeği yol kocatır. Türk Atasözü

Akıllı bildiğini söylemez, deli söylediğini bilmez. Türk Atasözü

Aklıyla övünen kişi, hücresinin genişliğiyle gururlanan mahkuma ben­zer. Simone Well

Düşünen insanın en güzel mutluluğu, anlayabileceğini araştırmak ve akıl erdiremeyeceğini olduğu gibi kabul etmektir. Goethe

Akıl ve dirayetin ak saçlılarınki gibi, ama yüreğin mâsum çocukluk yü­reği olsun. Schiller

AKILLILIKLA İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir