ÖZGÜRLÜK SÖZLERİ – ÖZGÜR OLMAKLA İLGİLİ SÖZLER

ÖZGÜRLÜK HAKKINDA SÖZLER

ÖZGÜRLÜK SÖZLERİ – ÖZGÜR OLMAKLA İLGİLİ SÖZLER

Bu sayfada özgürlük sözleri, özgürlük ile ilgili güzel sözler, özgürlük ilgili ünlü sözler, özgürlük sözleri kısa, en iyi özgürlük sözleri, özgürlük ile ilgili atasözleri yer almaktadır.

Geç ve güç olsa da, insanlık anladı ki, evrensel olmadığı sürece özgürlük, sınırlarını aşmış imtiyazdan başka bir şey değildir. Christopher Hill

Özgürlük yapabildiklerimizden ziyade, yapamadıklarımızla ilgilidir. Eric  Hoffer

özgürlük ağacının meyvesini yemek isteyenler, devrilmemesi için ağa­ca destek olma yorgunluğunu da göze almalıdırlar. Thomas Paine

Kişiliğimle tam dolu ifadeler için özgürlük isterim. Mahatma Gandhi

En doğru yasa bizi özgürlüğe götüren yasadır. Richard Bach

özgürlük, onu savunmak cesaretini taşıyanların hakkıdır. Pericles

İki şeye hakkım olduğuna karar verdim: özgürlük ve ölüm. Birine sa­hip olamazsam ötekini isterim çünkü hiç kimse beni canlı tutsak ede­mez. Harriet Tubman

Özgürlük kendini tanımaktır. Linda Thomson

İnsan özgür olmadan mutlu olamaz. Dante

Kendi kendinin efendisi olmayan bir kimse özgür değildir.Appius Claudius

Özgürlüğümüzün küçük bir bölümünü, geri kalan büyük bölümünü ko­ruyabilmek için feda etmemiz, doğaldır. Benjamin Costant

Düşüncelerimiz özgürdür. Cicero

Borç alan, özgürlüğünü satar. Alman Atasözü

Uyanıklık sadece özgürlüğün değil, başarının da gereğidir. Beecher

Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildirler. Abraham Lincoln

Dünyada istediğim ve bana yaşamı sevdiren iki şey var: Aşk ve özgür­lük. Aşk uğruna gerekirse yaşamımı veririm, fakat özgürlük uğruna aş­kımı da feda ederim. Victor Hugo

Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildirler. Abraham Lincoln

Kölelik insanı alçaltır, alçaltır, o kadar ki, ona köleliği sevdirir. Vauvendues

Düşünmeye gem vurmak, zihne gem vurmak demektir, bu ise, rüzgarı zaptetmekten de zordur. Gandhi

Hürriyet verilmez, alınır. Robespiere

Hiç kimse bir başkasının efendisi ya da kölesi değildir. John Hospers

Farklı olma hakkımızı yitirdiğimizde, özgür olma imtiyazımızı kaybe­deriz. Charles Evans Hughes

özgür olmadıkları halde, kendilerini özgür sananlar kadar hiç kimse tutsak olamaz. Goethe

Ancak, kendi kendini idare edebilen akıllı insanlar özgürdür. Horace

özgür insanın vücudu esir edilebilir, ama ruhu yakalanamaz. Amyot

Tutsaklığın, insan kalbine yerleştiğine inananlar yanılırlar. Vücut, bir efendinin emri altına girebilir, hatta onun malı olabilir, ama dimağlar özgürdür. O, hiçbir kayıt ve şart taşımaz, içinde tutuklandığı duvarlar bile onu kapatamaz. Seneca

Özgürlük – özgürce yürümek ve efendisi olmamak. Walt Whitman

İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara takındığı tavırda saklıdır. Jean Paul Sartre

Özgürlük, dışsal bir ayarlama değil, içsel bir kazanımdır.Adam Clayton PoweU

Kendinize hakimiyeti yitirdiğiniz ölçüde özgürlüğünüzü de yitirirsiniz. Maria Ebner Von Eschenbach

Kim ki kendisinin efendisi değildir, özgür değildir. Epictetus

Şarkıyı değil, ancak şarkıcıyı kafese koyabilirsiniz.Franklin D. Roosevelt

Bir kimsenin düşüncesini açıklayamaması köleliktir. Euripides

Hiç kimsenin benim haklarım ve özgürlüklerim üzerinde; benim de başkalarının özgürlükleri üzerinde hakkım yoktur. Richard

Düşüncesinin son noktasına kadar seyahat etmekten korkmayan kişi, özgürdür. Leon Blum

Özgürlük bile, sahip olmak için sınırlandırılmalıdır. Edmund

Özgürlük için hepimiz hukukun kölesiyiz. Cicero

Orman kuşu asla bir kafes istemez. Henrik Ibsen

Vücudum köle olsa da düşüncelerim özgürdür. Sopheclus

özgür doğan insan, yaşamla zincire vurulmuştur.Jean  Jacques Roussaeu

Ayaklanma pranga vurabilirsiniz, fakat inancıma vuramazsınız. Zeus bile beni mağlup edemez. Epıktetus

Aşırı özgürlük, gerek devlette ve gerekse bireylerde köleliğe dönüşür. Eflatun

Başkalarının yolunda yürüyenler, ayak izi bırakmazlar. S.L.Brandon

Tazılar kendileri koşar ama efendileri için avlarlar. Shakespeare

Düşüncenin, isteğin ve iradenin olmadığı yerde özgürlük olmaz; fakat özgürlüğün olmadığı yerde düşünce, istek ve irade söz konusu olabilir. John Locke

Anayasal bir ilke olarak bireyin özgürlüğü şu formül ile ifade edilebi­lir: Hiç kimse benim mutluluğumun kendi anlayışına göre olması konusunda beni zorlayamaz, herkes kendi mutluluğunu başkalarının öz­gürlüğünü sınırlamadığı ölçüde dilediği şekilde seçer. Immanuel Kant

Siz de yorumlarda özgürlük ile ilgili güzel sözler paylaşabilirsiniz

ÖZGÜRLÜK HAKKINDA SÖZLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir