OKUMA SÖZLERİ

OKUMAKLA İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

okumak ile ilgili güzel sözler

 Okuma Sözleri

Bu sayfada okuma sözleri, en iyi okuma sözleri, söylenmiş en güzel okuma sözleri, okumak üzerine güzel sözler, okumak ile ilgili güzel sözler bulunmaktadır.

 

Yaşayan insanların zekası, ölmüş insanlarla en iyi biçimde kitaplar va­sıtasıyla temas eder. Bovee

 

Okuyanlar iki misli daha iyi görür. Meander

 

Bir kitap, altınla dolu bir ev gibidir. Çin Atasözü

 

İyi yazma dekorasyon değil, mimarlıktır. Emesi

 

Bir kitap, cepte taşınan bir bahçe gibidir. Çin Atasözü

 

Günlük, gönderilmemiş mektupları içeren bir kitaptır. Raes

 

Cümleler zihnimizde gerçekleri çakan çivilerdir. Diderot

 

Kitaplar hiç solmayan güllerdir. Herrik

 

Kitaplar, sağırlara seslenen dilsiz dostlardır. Hollanda Atasözü

 

Kitaplar sadece ilham vermek içindir. Ralph Waldo

 

İyi bir kitap, düşünen insana hayat veren kandır. J. Emerson

 

Kitaplar ruhun gıdasıdır. Japon Atasözü

 

İyi bir kitap, iyi bir bankadan çok daha gerçek bir zenginlik içerir. Roy L. Simith

 

Kitaplar uygarlığa yol gösteren ışıklardır. F. D. Roosevelt

 

Ruhun ilacı kitaptır. Japon Atasözü

 

Kitaplar, deniz fenerleri gibi zaman denizinin üstünde dimdik durup onu aydınlatır. G. H. Wipple

 

Zamanınızı, kendinizi başkalarının yazılarıyla geliştirmeye hasredin, böylece başkalarının çaba harcayarak geldiği noktaya kolayca gelirsiniz. Socrates

 

Okumadan geçen üç günden sonra konuşmalar (sohbetler) tadını kay­beder. Çin Atasözü

 

Her okur bir lider değildir, fakat her lider bir okur olmalıdır. Harry Truman

 

Bazı kitaplar tadılmak, bazıları yutulmak ve çok azı da hazmedilmek içindir. Bacon

 

Kitabın hâlâ fikirlerin temel taşıyıcısı olduğuna inanıyorum. George WiU

 

Bir kitap, içimizdeki donmuş değerleri parçalayacak bir balta olmalı­dır. Frartz  Kafka

 

Nasıl okuyacağını bilen her insan kendini büyütme, içinde bulunduğu koşullan geliştirme, hayatım dolu, belirgin ve ilginç kılma gücünü bulur. Aldous Huxley

 

Okumak büyüyebilmek için şarttır. Leo Buscagüa

 

Okunacak en büyük kitap insandır. Hacı Bektaşi Veli

 

Kitaplar, sessiz öğretmenlerdir. Gellius

 

Bir kitap okumak çoğu zaman bir insanın geleceğini belirler. Ralph Waldo Emerson

 

Okumasını biliyorsan, her insanın bir kitap okuduğunu görebilirsin. William E. Channing

 

Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız, söyleyeyim: Annem… Abraham Lincoln

 

Kitapsız yaşayamam. Thomas Jefferson

 

Hiç solmayacak bir ağaç tanıdım: Kitap… Herrick

 

İnsanoğlunun bütün yaptıkları, düşündükleri, elde ettikleri ve başından geçenler kitapların sayfalarında yatmaktadır. Cariyle

 

Ümitle açılıp, kazançla kapanan kitap, iyi bir kitaptır. B.

 

Akıllı adam hem kitapları, hem de doğrudan doğruya hayatı okur. Lin Yutang

 

Okumanın asıl amacı beyni kendi düşüncesini oluşturmaya sevk etmektir. Christopher Morley

 

Kitap okumak, kalbindeki üzüntüleri yok eder. Fas Atasözü

 

Dünyanın en entelektüel işi değil ama harfleri tanımam gerekir. Vanna White

 

Bir kitap, cepte taşman bir bahçedir. Suudi Arabistan Atasözü

 

Bir damla mürekkep bir milyon kişiyi düşündürebilir. Lord Byron

 

Beş yıl sonra bugüne göre iki konu dışında aynı kalacaksın: Bu süre içinde tanıdığın insanlar ve okuduğun kitaplar. Mac McMillan

 

‘Niçin o kadar çok yazar var?’ sorusunun sebebi: Çünkü okumayacağı­nız kitapları satın alıyorsunuz. Anthierens

 

Bir hayatı mutlu kılmak için sadece üç şey gereklidir: Tanımın kutsa­ması, kitaplar ve bir arkadaş. Lacordaire

 

Üç türlü okuyucu vardır: Biri, yargısız tat alır, üçüncüsü tat almadan yargıda bulunur ve ortadakiler tat alarak yargıda bulunan ve yargıda bulunarak tat alanlar; bunlar aslında bir sanat eserini yeniden yaratır­lar. Goethe

 

Size en çok yardımcı olan kitaplar sizi en çok düşündüren kitaplardır. Theodore Parker

 

Okumayı sevmek, hayattaki can sıkıcı saatleri en güzel saatlerle değiş­tirmektir. Montesquieu

 

Birisinin hayatı hakkında bir şey okursunuz, fakat bu size kendi haya­tınızı düşündürür. Bu işin güzel yanı budur. Kitapları bundan dolayı se­verim. Oprah Winfrey

 

Kurnaz insanlar, okumayı küçümser, basit insanlar saygı duyar, akıllı insanlar ise ondan faydalanırlar. Bacon

 

Kitapların en iyilerinde, büyük adamlar bizimle konuşurlar, bize en de­ğerli fikirlerini aktarırlar ve ruhlarını ruhlarımıza aktarırlar. William Ellery Channing

 

Vücut için jimnastik neyse, akıl için de okuma odur. J. Addison

 

Akıllı adam hem kitapları, hem de doğrudan doğruya hayatı okur. Lin Yutang

 

Kitaplar da dost gibidir, az fakat iyi seçilmiş olmalıdır. 5. J. Harris

 

Okumuş cahil kadar cahil yoktur. İtalyan Atasözü

 

Okuma başka bir insanın zihniyle düşünme aracıdır: Sizi kendinizdekini esnetmeye zorlar. Charles Scribner, Jr.

 

Kitaplarda geçmiş zamanların raksı gizlidir. Thomas Cariyle

 

Harika bir kitap bana onu okumakla iyi ettiğimi bilmekten daha güzel şeyler de öğretir. Biraz sonra onu bir kenara bırakıp, onun verileri doğ­rultusunda yaşamaya başlamalıyım… Okuyarak başladığım şeyi bitir­meliyim. Henry David Thoreau

 

Okuma diğer hiçbir ortamda olmadığı kadar hayatınızı şimşek gibi de­ğiştirir ve bunu hangi kitabın ne zaman yapacağını ve hiçbir zaman dü­şünmediğiniz şekilde sizi büyüterek etkileyeceğini ve dünyanızı sarsa­cağım asla bilemezsiniz. Burke Hedges

 

Gelecek, ihtiyacı olan şeyleri yapabilmek için neyi öğrenmesi gerekti­ğini bilenlerindir. Deniş Waitley

 

Okumak zihni sadece bilgi malzemesiyle doldurur; okuduğumuzu bize mal eden düşünmedir. John Locke

 

Okuyabilen herkes derinden okumayı ve böylece daha dolu yaşamayı öğrenebilir. Norman Cousins

 

Okuma sanatı her türlü mesajı mümkün olduğunca iyi kapabilme bece­risidir. Mortimer Adler & Charles Van Doren

 

Okumakla birikim yaparsınız ve bu birikim geometrik olarak artar: okunan her yeni şey, okuyucunun daha önce okuduklarının üstüne ye­nisini inşa eder. Alberto Manguel

 

Eğer başarılı olmak istiyorsanız, başarılı insanların yaptıklarını yapma­lısınız. Başarılı insanların yaptıklarından biri de okumak ve zenginleş­mektir. Burke Hudges

 

Yaşamak için okuyun. Gustave Flaubert

 

Bilge kişiler hayatın dertlerine çareyi kitaplardan bulurlar. Victor Hugo

 

Biraz param olursa kitap; eğer artarsa yiyecek ve giyecek alınm. Erasmus

 

Her yerde mutluluğu aradım, ama sadece küçük bir kitabı okuduğum küçük bir köşede buldum. Thomas a Kempis

 

Okuyamamak tek kapısı olan ve içinde hiçbir şey bulunmayan bir dün­ya gibidir… Okuryazarlık sayesinde, bu karanlık dünyadan kurtuldum. Okuryazarlık sayesinde artık girebileceğim bin kapı var.Emest Cari Memphis

 

Umutla açılıp kazançla kapanan bir kitap iyi kitaptır. Acoott

 

Eğer okuduğumuz bir kitap bizi kafamıza vurulan bir darbe gibi sars­mıyorsa, niye okumaya zahmet edelim ki? Franz

 

İster bilgece ister aptalca görünsün, bir kitabı okurken, o bana sanki ya­şıyormuş ve benimle konuşuyormuş gibi gelir. Jonathan Swift

 

Yazı insan bilincini bütün diğer icatlardan daha fazla şekillendirmiştir. Dr Walter Ong

 

Bir kitap, içimizdeki donmuş denize indirilmiş bir baltadır.Franz Kafka

 

Kitaplarım, bana yetecek kadar büyük bir krallıktır. Shakespeare

 

Zihnimin üst çekmecesini boşalttığımda bir kitap buldum. George Jessel

 

Okuma insanın zihinsel giysilerini dokuyan bir tezgahtır. Bayağı şey­ler okumak hem beyine, hem kalbe bayağı giysiler dokur.A. P. Gouthey

 

Kitap seçimi tıpkı arkadaş seçimi gibi ciddi bir iştir. Okuduklarımızdan da yaptıklarımız gibi sorumluyuz. John Lubbock

 

Az bulunur bir zekâya sahip bir insana rastladığımızda, ona hangi ki­tapları okuduğunu sormamız gerekir. Emerson

 

Bir insan sadece iki şey vasıtasıyla bir şeyler öğrenir: biri okumak di­ğeri akıllı insanlarla birlikte olmak. Will

 

Kitaplar televizyonun tersidir: Yavaş, çekici, ilham verici, zekâ uya­rıcı, yaratıcılığı mahmuzlayıcıdır. David Shenk

 

içinde kitap olmayan bir oda ruhsuz bir beden gibidir. Cicero

 

Kitaplar, soğuk ama güvenilir dostlardır. VictorHugo

 

Kitaplara sahip olmanın sonu yoktur. Ecclesiastes

 

Gücün yeni kaynağı birkaç kişinin elinde olan para değil, birçok kişi­nin elinde olan bilgidir. John Naisbitt

 

Geleceğin cahili, okuyamayan kişi olmayacaktır. Nasıl öğreneceğini bilmeyen kişi olacaktır. Alvin   Toffler

 

Bir ülkede okuma isteği artmadıkça, aymazlık ve bundan doğacak fela­ket azalmaz.. Benjamin Franklin

 

Evrende geliştirebileceğinize emin olabileceğiniz tek bir şey var, o da kendinizsiniz. Aldous Hukley

 

Yabani uluslar dışında her ülke, kitaplar tarafından yönetilir. Voltaire

 

Her gün, iyi kitapları okumayan bir kimsenin, onları okumayanlara bir üstünlüğü yoktur. Mark Twain

 

Nasıl okuyacağım bilen herkes kendini büyütme, içinde bulunduğu koşulları iyileştirme, hayatım doldurma, belirginleştirme ve ilginç hale getirme gücünü elinde tutar. Aldous Huxley

 

Bazı öğrenciler bilgi pınarından içerler. Diğerleri sadece gargara yaparlar. E. C. McKenzie

 

Bilgiye yapılan yatırım en yüksek kar getirir. Benjamin Franklin

 

Güneş dünya için ne anlama geliyorsa kitaplarda benim için o anlama gelir. Earl Nightingale

 

Tek bir cümle bile olsa birazcık okuyarak ilerleyin. Eğer her gün 15 da­kikanızı verirseniz, yılın sonunda bunun etkisini hissedersiniz. Horace Mann

 

Kitap olmayan kitaplar da vardır. Charles Lamb

 

Siz de yorumlarda okumak ile ilgili güzel sözler paylaşabilirsiniz.

OKUMAKLA İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir