LİDERLİK SÖZLERİ

liderlik ile ilgili sözler

liderlik ile ilgili sözler

 LİDERLİK SÖZLERİ

Bu sayfada liderlik sözleri, en iyi liderlik sözleri, söylenmiş en güzel liderlik sözleri, liderlik üzerine güzel sözler, liderlik ile ilgili güzel sözler bulunmaktadır.

 

Köle olarak yaşamak isteyen bir halkı özgür kılmaya çalışmak gibi, öz­gür yaşamak isteyen bir halkı köle durumuna getirmeye uğraşmak da zor ve tehlikelidir. Niccolo Machiavelli

 

Zorlayamayacaksan, hükmetme. Sophocles

 

Değerli kişileri etrafına toplayamayan bir hükümdar, bence ordusuz bir hükümdar gibidir. Goethe

 

Akıllı liderler toplumun temel yapısını ve değerlerini zaafa uğratmak­tan kaçınmalıdır. Zira bu türlü davranışlar önce toplumu, sonra da dev­leti zaafa ve yıkıma götürür. JG Seume

 

Sebep, emre itaate yol gösterici ve iştah kabartıcı olmalıdır. Cicero

 

Dünyayı temelinden değiştirmek isteyen kişi, önce onu yanlışsız olarak anlayabilmelidir. Milovan Cilas

 

Gerektiğinde aslan postundan çıkıp tilki postuna bürünmesini biliyorum. Napoleon

 

Halkın sempatisi taze meyveye benzer. Yani zamanında yenmezse çürüyebilir. Lloyd George

 

Liderlik, yapmak istediğiniz bazı şeyleri başkalarına, kendileri yapmak istermiş gibi yaptırtabilme sanatıdır. Dwight D. Eisenhower

 

Makamını kaybedersen üzülme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar. Eflatun

 

Kendisini idare edemeyen, başkasının emri altında yaşamaya mahkumdur. VictorHugo

 

Kalbini çitin üzerine at, diğerleri seni izleyecektir. Anonim

 

Liderlik ve öğrenme herkes için zorunludur. J. F. Kennedy

 

Kalabalıklar lidere yeni bir güç verir. Evenius

 

İnsanlara nereye gideceklerini söyleyip, oraya nasıl gideceklerine kendilerinin karar vermesini sağlarsanız, alınacak sonuçlara hayran kalırsınız. General George Patton

 

Savaşın beş kuralı vardır: Ölçme, değerlendirme, hesaplama, kıyaslama ve zafer. Mevzi ölçmeyi, ölçme değerlendirmeyi, değerlendirme hesaplamayı, hesaplama kıyaslamayı, kıyaslama ise zaferi doğurur. Sun Tzu

 

Ava çıkınca avlanmaya hazır olun. Yanınıza en iyi ok ve yayınızı alın. Ormanda hayvanlan kovalarken size en uygun olan giysileri giyin. Attila

 

Yönetim, diğer insanlan harekete geçirmekten daha fazla bir şey değildir. Lee Iacocca

 

Önce planlannı hazırla, sonra donanımını sağla. Bu yüzden savaş konusu, stratejik değerler bölümünden sonra gelir. Li Quan

 

Düşmanınızın uygulayacağı yeni taktiklere hazırlıklı olmalıyız. Onu yakından izlemeli, zekamızı kullanarak başvurabileceği olası yöntemleri değerlendirmeliyiz. Attila

 

İleriyi görebilme, enerji, tek amaca bağlılık, Hunlann seçimi ve kullanımı, çabalara değecek bir hedefe bağlılık mükemmel bir komutanın özellikleri haline gelir. Attila

 

Her ne kadar zaman zaman tavuklardan daha alçakta uçuyorsa da, tavuklar hiç bir zaman kartal yükseldiğinde uçamazlar. Rus Atasözü

 

Liderler, Hunlara yön vermeli, onların amaçsız kalmalarına asla izin vermemelidir. Attila

 

Bugüne hazır olmayanın yarına hazır olması daha güç olacaktır. Ovid

 

Eğer ilk önce nerede olduğumuzu bilirsek; ne yapmamız gerektiğini ve nasıl yapacağımızı iyi değerlendirebiliriz. Abraham Lincoln

 

Ben savaşırken herkes taktiklerimi görebilir; fakat hiç kimse asıl zaferin kaynağı olan stratejiyi göremez. Sun Tzu

 

Hayal edebilirseniz yapabilirsiniz. Her şeyin bir fareyle başladığını hiç aklınızdan çıkarmayın. Walt Disney

 

Büyük adamların hatası, güneş tutulmasına benzer, onları herkes görür. Cu Kong

 

Stratejin derin ve uzağı gören cinsten ise daha savaşmadan sen kazanırsın. Stratejik düşüncen sığ ve kısa erimli ise, daha savaşmadan sen kaybedersin. Zengin strateji yoksul stratejiye üstün gelir – stratejisi olmayanlar yenilmeye mahkumdur. Bu yüzden, muzaffer savaşçıların önce kazanıp sonra savaştığı, mağlup savaşçıların ise önce savaşıp sonra kazanmaya çalıştıktan söylenir. Zhang Yu

 

Komutanların daima yüksek amaçlan olmalıdır; bunlar sıradan olan şeylerin güvenliğine sığınmadan, kendilerini farklı kılacak şeylerin peşinde olmalıdırlar. Attila

 

Büyük adamlar, önlerinde diz çöktüğümüz için büyüktür. O halde biz de ayağa kalkalım. Laurence Sterne

 

Bırak günün ağarmasını horoz izlesin, bırak fareleri kediler kovalasın. Han Fei Tzu

 

Memurları kendi önüne geçir, küçük hatalan bağışla. Bilgeleri ve yetenekleri göreve getir. Confucius

 

Memleketin yararına olan tedbirleri tespit etmek ve senden evvel insanlara huzur, güven, doğruluk ve iyilik sağlayabilmiş şeyleri devam ettirmek hususunda alimler ve arifler ile sürekli olarak görüş ve danış. Hz. Ali

 

Yönetici hem tilki, hem aslan olmasını bilmelidir. Yalnız aslan gibi olursa tuzakları sezemez, yalnız tilki gibi olursa kendini kurtlara karşı koruyamaz. Tuzaktan sezebilmek için tilki, kurtlan korkutmak için de aslan olmalıdır. Niccolo Machiavelli

 

Yönetim bilgi toplumunun jenerik organıdır. Peter Drucker

 

En iyi asker saldırmaz. Üstün savaşçı sessiz başarır. En büyük fatih mücadele etmeden kazanandır. En başarılı yönetici emretmeden yön¬lendirendir. Lao-Tzu

 

Doğruluk ve sorumluluk sahibi kimse lider olmaya liayıktır. Cicero

 

Efendiler, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkım tamamen asri ve bütün mana ve şekilleri ile medeni bir içtimai heyet haline ulaştırmaktır. İnkılabımızın aslı umdesi budur. Bu hakikati kabul etmeyen zihniyetleri tarumar etmek zaruriDir. Şimdiye kadar milletin dimağını paslandıran, uyuşturan bu zihni¬yette bulunanlar olmuştur. Her halde zihniyetlerde mevcut hurafeler kamilen tardolunacaktır. Onlar çıkarılmadıkça dimağa hakikat nurlarını sokmak mümkün değildir. Mustafa Kemal Atatürk

 

Öyle davran ki, davranışların genel kural haline gelsin.Immanual Kant

 

Brütüs’ün yaşadığı yerde, Sezar ölmeye mahkumdur. Schiller

 

Kötü hükümetlerde uygulanan kurallar da kötüdür. August

 

Aslanlar kafasındaki fikirleri herkesin paylaştığına inanır.Meksika Atasözü

 

Yıldızlar, güneş ışığı nedeniyle görülmezler. İspanyol Atasözü

 

İdarelerin hayırlısı siz ona, o size sevgi gösteren, fenası ise siz ona o size nefret eden ve siz ona, o size lanet edendir Muhammed

 

Güç baştan çıkarmaya eğilimdir ve mutlak güç kesinlikle yozlaştırır. LordActon

 

Yönetim öğrenilebilen ama öğretilemeyen bir sanattır. Ziya Paşa

 

Halkı bir tek insan, bir tek insanı bütün halk gibi gör, Montaigne

 

Başarı hazırlığa bağlıdır ve hazırlık olmadan başarısızlıkların ortaya çıkması kesindir. Confucius

 

Başkalarının yolunda yürüyenler, ayak izi bırakmazlar.S.L. Braundon

 

Yeterince ileriyi düşünmeyen insanların önünde dertler vardır. Confucıus

 

Hükümetlerin haksız olduğu durumlarda, haklı olmak tehlikelidir. Voltaire

 

Ülke yönetimini başkalarına veren hükümdar tahttan indirilir.Şeyh Sadi Şirazi

 

Deniz sakin olduğunda herhangi biri de dümeni tutabilir. P. Syrus

 

Öyle davran ki, davranışların genel kural haline gelsin.Immanuel Kant

 

Kendi kendimizi idare etmeyi öğreten yönetim en iyi yönetimdir. Goethe

 

İyi danışmanlan olan bir kral banş dolu bir saltanat sürer.Ghana Atasözü

 

At, sahibine göre kişner. Cervantes

 

Ay tam değilken yıldızlar daha fazla parlar. Buganda Atasözü

 

Kendini daima iyi idare eden bir millet, idare edilmeye ihtiyaç göster­mez. Jean Jacques Rousseau

 

Bir rüzgar nasıl eserse essin, dağ ona eğilmez. Çin Atasözü

 

Hakim olmanın daha zor, yönetmenin daha tehlikeli, başarının daha şüpheli olduğu iş; yeni bir düzenin yönetimidir. Niccolo

 

Bir gemiyi iki reis batırır. Türk Atasözü

 

Körlerin ülkesinde, tek gözlü insan kral olur. Desiderius Erasmus

 

Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin; hiç kimseyi aldat­mayacaksın. Ülken için gerçek amaç ne ise onu görecek, o hedefe yü­rüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır; herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır, fakat sen buna direneceksin. Önüne sonsuz en­geller de yığacaklardır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, araçsız, hi­çe sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşa­caksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse… Bunu söyleyenlere gü­leceksin. Mustafa Kemal Atatürk

 

Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu. Hacı Bektaş Veli

 

Büyük adam büyük olduğunu; fakat büyüklüğün küçüklük olduğunu bilir. Andre Maurois

 

Yüzeysel amaçlar, yüzeysel sonuçlar doğurur. Attila

 

Üstün lider işlerin yapılmasını Çok küçük hareketlerle sağlar. Emirle­rini çok kelimelerle değil, Yaptığı birkaç işle yayar. Her şeyle bilgile­nir. Ancak nadiren karışır

 

Bir katalizördür ve orada olmasa, işler o ka­dar da iyi gitmeyecekse bile başarıya ulaştığında hiçbir övgüyü üstüne almaz. Ve üzerine hiç övgü almadığı için övgü de onu hiç terk etmez. Lao-lzu

liderlik ile ilgili sözler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir