KARAKTER KİŞİLİK SÖZLERİ

KARAKTER İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

KARAKTER KİŞİLİK SÖZLERİ

Bu sayfada karakter sözleri, en iyi kişilik sözleri, karakter üzerine güzel sözler, kişilik  ile ilgili sözler bulunmaktadır.

 

Bir yeminin yerine karakter soyluluğuna daha fazla güven koyun. Solon

 

Bazı insanlar öylesine mükemmel maskeler taşırlar ki bazen onu hak ettiklerini varsayarlar ve tam olarak göründükleri kişiler olurlar.W.S. Maugham

 

Karakter için kişilik hatası yapmayın. Wilma Askinas

 

Bir kişinin kim olduğunu öğrenebilmek için, mutlak seçme özgürlüğü­ne sahip olduğu zaman, onun ne yaptığına bakın. Bundan daha iyi bir ölçüm yoktur. WilliamAf. Bulger

 

Her insan kendinin olacak bir karaktere sahip olmayı tasarlar. Bu tasa­rıda, diğer kişilerin olmadığını olmak ve diğer kişilerin yapmadığını yapmak vardır. W. E. Channing

 

Servet kaybolduğunda hiçbirşey kaybolmaz; sağlık kaybedildiğinde bazı şeyler kaybedilir; karakter kaybedildiğinde herşey kaybedilmiştir. Billy Graham

 

Onun en kötüsü diğer kişilerin en iyisine göre daha iyidir.MVilliam Hazlitt

 

Prensipler, gerçek için bir tutkudur. William Hazlitt

 

Chaucer’in karakteristiği güçlülüktür, Spencer’ın uzaklık, Milton’ın yükselme ve Shakespeare’in her şey. W. Hazlitt

 

Para, karakter üretmeyi bilmez ve karakter de asla para tarafından üre­tilir olmayacaktır. W. K. Kellog

 

Başarısızlığı cesaretle kabullenmek karakterin en iyi kanıtıdır. W. S. Maugham

 

İrade, aksiyondaki karakterdir. William Mc Dougall

 

Karakterin güvenilirliği bir pusula gibidir. İnsanların bazıları bir yönle ilgili olarak ‘kuzey olduğu’, diğerleri ise ‘ kuzey olabilir’ diye açıkla­yabilir. Ama sadece pusula ‘Kuzey’ olduğunu belirtebilir. Bu bizim ne­ye dayandığımıza bağlıdır. William Stafford

 

Biz, mizacımızı miras olarak alırız, karakterimizi biz inşa etmeliyiz. William L.Sullivan

 

Bir adamın, kötü bir şekilde ve ısrarla isteği her türlü şey, o adamın ka­rakterini belirler. Aiden Wilson Tozer

 

Karakter daima, yüksek bir idealin, uymacılık ve şöhretin sunakların­da kurban olduğu zaman kaybolur. william Arthur Ward

 

Arzuların disiplini, karakterin zeminidir. John Locke

 

Herkese karşı uygar ol; pek çok kişiye sosyal; bir kaçma tanıdık; biri­ne dost; hiç kimseye düşman. Benjamin Franklin

 

Hasta insanlar içinde öyleleri vardır ki, eğer hastalıkları tedavi edilir­se, ölürler. Çünkü hastalıkları hayatta sahip oldukları tek şeydir. Nietzsche

 

Kim olduğun öyle bir haykırıyor ki; ne dediğini duyamıyorum. Ralph Waldo Emerson

 

Yaptıklarımız bizi oluşturur, biz de yaptıklarımızı. George Elliot

 

Eşeğe altın semer giydirseler, eşek yine eşektir. Türk Atasözü

 

En büyük zafer insanın kendine hakim olmasıdır. Eflâtun

 

Bazıları havuç bazıları salatalık sever. İrlanda Atasözü

 

Karakterin temeli nutuklarla atılmaz, ancak iyi örneklerin tuğlalar gibi dizilmesi ile inşa edilir. Leo B. Blessing

 

Kişi güçlüğe düştüğünde Tanrı’yı hatırlar. Nigeria

 

Bir makine ilk etapta kompleks, fakat sonra basit olarak karşımıza çı­kar. İnsanda durum tersinedir: İnsan ilk etapta basit görünür, fakat son­radan kompleks olduğu anlaşılır. Alexis Carrel

 

Hançer gibi keskin bir ağza sahip ol ama erimiş şeker gibi yumuşak bir kalbin olsun. Çin Atasözü

 

Eğer kalbimde ağacın yeşil dallarından birini korursam o zaman şarkı­cı kuşlar gelecektir. Çin Atasözü

 

Öylesine kibirliyim ki, iltifatlar bana hakaret gibi gelir. Jan Greshoff

 

Bir insan sana “eşek “ derse umursama, ama 5 kişi sana “eşek” derse git kendine bir semer al. A.B.D. Atasözü

 

Aç köpekle sürü beklenmez. Bulgar Atasözü

 

Dalkavuklar kedilere benzer, önce yalar ve sonra tırnaklarıyla çizer. Alman Atasözü

 

Kalp ağlamazsa göz ağlamaz. Kafkas Kültürü

 

Sofu soğan yemez, yiyince de kabuğunu bile bırakmaz.Kırgız Atasözü

 

Basit adam, karmaşık adamdan daha korku vericidir. Dostoyevski

 

Sahip oldukların aslında sana sahip olur. Münzevi yaşamak istemenin nedeni bu gerçekte gizlidir. Anonim

 

Paul’un Peter hakkında söyledikleri, Peter’den çok Paul’u tanımamızı sağlar. Baruch Spinoza

 

Aynan yoksa komşuna bak. Türk Atasözü

 

Erkekler palmiye şarabı gibir: gençken tatlı ama güçsüz; yaşlandığın­da güçlü ama acı. Congo

 

Bir kuş, uçuşu ile tanınabilir. Rus Atasözü

 

Hiç kimseye faydalı olmamak, tam manasıyla kıymetsiz olmak demek­tir. Descartes

 

Herkes kendi kişiliğinin yıldızıdır, bütün iş ve davranışlarımız ya iyi­lik ya da kötülük içindir. M. Arnold

 

Bir kurdu ne kadar beslediğinizin önemi yoktur. O daima ormana geri döner. Rus Atasözü

 

Kuştüyü yastıktaki bir kertenkele yine yaprak arar. Rus Atasözü

 

İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa; payı gerçek kişi­liğini gösterir, paydası da kendisini ne zannettiğini, payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür. Tolstoy

 

Bir kimse ile bir mirasi bölüşmeden o kimseyi iyi tanıdığını söyleme. Lavater

 

Kurt köyünü değiştirir, huyunu değiştirmez. Türk Atasözü

 

Kötü insanlara güvenebilirsiniz, en azından değişmezler. W. Faulther

 

Herkes arkadaşının kendine, kendi kendine biçtiği değeri vermesini is­ter. T Hobbes

 

Gülemeyen güldüğünü sanır, gülemediğini anlayınca da güleni kıska­nır. Kızılderili Atasözü

 

Dünyanın her yerinde herkesin yenileceği bir yer vardır. Kimilerini ye­nilgi yıkar, kimileriyse zaferle küçülür, bayağılaşırlar. Büyüklük, hem yenilgiyi, hem de zaferi kabullenebilen kişilerde yaşar. John Steinbeck

 

Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür, gerçekçi tünelle birlikte ışığı vede gelecek treni görür. J. Harris

 

İyimserlik, bilginleri bilgisizlerden ayıran özelliktir. Chilon

 

İnsanlar cahilliklerini saklamak için ders verirler, tıpkı gözyaşlarını saklamaya çalışan insanların gülümsemesi gibi. Oscar Wilde

 

Başkalarının kusurlarını tartarken, parmağıyla terazinin kefelerini bas­tırmayan insan pek enderdir. Byron Langenfeld

 

İnsanlar genelde her zaman iyi olmak istiyorlar yalnızca ne; her zaman ne de; çok iyi olmak istiyorlar. George Orwell

 

Bazı kişiler henüz benliklerini bulamadıklarını söylerler. Ama benlik insanın bulduğu değil yarattığı bir şeydir. Thomas Szasz

 

İyimser insan, her felakette bir fırsat, kötümser insan da her fırsatta bir felaket görür. Çin Atasözü

 

Gerçek doktor, her hasta ile yaşayıp ölendir. Stefan Zweig

 

Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez. A.Gide

 

Çok süslenenlere bakın hepsi de gizlenmek istiyordur. Aristo

 

Güçlüğe hemen hemen her insan dayanabilir fakat onun karakterini sı­namak istiyorsanız ona yetki verin. Abraham Lincoln

 

Boş bir çuvalın dik durması zordur. Benjamin Franklin

 

Hırsız, dilenci için tehlike değildir. İrlanda Atasözü

 

Yıldızlar gürültü yapmaz. İrlanda Atasözü

 

Hainlik karşılık görür. İrlanda Atasözü

 

Piyanonun yer değişmesi gerektiğinde pek çok kişi tabureyi taşımaya hazırdır. Anonim

 

Kendi kişiliği ile konuşan adam kendisini çok az gösterir. Ona bir mas­ke verin, o zaman gerçeği anlatacaktır. Oscar Wilde

 

Ben, gördüğüm bütün şeylerin bir parçasıyım. Alfred Tennyson

 

Şeytanın zaferi için gereken tek şey, iyi adamların bir şey yapmaması­dır. Edmund Burke

 

Kişiler kendi aletlerinin aleti olurlar. H.D: Thoreau

 

Eğer iki yüzüm olsaydı, bunu giyer miydim? A. Lincoln

 

Karakter bir ağaç gibidir ve ün onun gölgesidir. Gölge, onun hakkındaki düşüncelerimizdir; ağaç ise gerçek olandır. A. Lincoln

 

Hemen her insan güçlüğe karşı durur ama bir kişinin karakterini test et­mek istersen ona güç ver. A. Lincoln

 

Bir kimseyi tanımak istiyorsan, düşüp kalktığı arkadaşlarına bak. Mevlana

 

Yaşamı onurla ve cesaretle karşılayan kişiler deneyimleri sonucunda gelişir. Karakter de böyle oluşur. E. Roosevelt

 

Kişilik kapıları açar ama sadece karakter kapıları açık tutmayı başarır. Elmer G.           Letterman

 

Karakterini iyileştirmeye girişmeden, gücün nedir ve onun ötesinde ne vardır onu bilmelisin. Francis Thompson

 

Kızdığı-içerlediği bir şaka kadar insan karakterini açığa vuran başka hiçbir şey yoktur. G. C. Lichtenberg

 

Bir kişinin karakteri onun yazgısıdır. Heraclitus

 

Cesur ve karakter sahibi kişiler diğerleri için daima tehditkar görünür. Herman Hesse

 

Başarmak hiçbir şeydir, o tesadüfidir ama biri kişi hakkında hiçbir şüphenin olmaması çok farklı bir şeydir: işte o karakterdir.Marie Leneru

 

Siz de yorumlarda karakter ile ilgili sözler paylaşabilirsiniz.

 

karakter kişilik ile ilgili sözler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir