GİRİMŞİCİLİK SÖZLERİ

GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ SÖZLER

girişimcilik ile ilgili sözler

Girişimcilik Sözleri

Bu sayfada girişimcilik sözleri, en iyi girişimcilik sözleri, söylenmiş en güzel girişimcilik sözleri, girişimcilik üzerine güzel sözler, girişimcilik ile ilgili güzel sözler bulunmaktadır.

 

Başkalarının, yapamayacağınızı iddia ettikleri şeyleri sadece bir kere yapın! Bir daha onların söylediklerini dikkate bile almak zorunda kal­mazsınız. James R. Cook

 

Hayatın ortaya koyduğu en büyük gerçek; her canlının      kendi yaptıklarını kendisinin belirlediğidir. Eğer bir şey bir diğeri tarafından yönlendiriliyorsa, o ölü bir şeydir.        St.Thomas

 

Etrafta dolaşarak ofisinizdeki perdelerin beyaz mı yeşil mi olacağına endişelenmeyin. Maaşları nasıl ödeyeceğinize endişelenin.PeterL. Scott

 

Reddedilmeye olan dayanıklılığı sadece ret edilerek kazanabilirsiniz. Girişimciyseniz deriniz hızla kalınlaşır. James R. Cook

 

Ekonomi profesörlerinin büyük bir bölümü girişimcilik hakkında hiç­bir şey öğrenmemiştir ve bu yaştan sonra öğrenmeye de niyetleri yok­tur. RogerAmold

 

Girişimci izin almak yerine af dilemeyi tercih eder. Joe Mancuso

 

Bazılan özel girişimi vurulması gereken bir yırtıcı olarak görür, diğer­leri ise sağılması gereken bir inek olarak.. Ama arabayı çeken güçlü bir at olduğunu görenler çok azdır. Vfinston Churchill

 

En iyi işler, tek kişi tarafından yapılmış olanlardır. Charles Spugeon

 

Kendi işinizde olmak bir başkası için çalışmaktan çok daha takdire de­ğer bir şeydir. Henry L. Merıcken

 

Bu kadar iyi eleman nereden yetişiyor? Hepsi iki, üç kişilik firmalar­dan geliyorlar; çünkü onlar kırk kişinin, üç kişinin yaptığını yapama­yacağını fark etmişler. Bu insan doğasının yasasıdır. Roger Smith

 

Tek başına olan bugün yola çıkabilir; ama bir başkasıyla seyahat ede­cek olan diğeri hazır olana kadar beklemek zorundadır ve ikisinin de hazır olması çok uzun zaman alabilir. Henry David Thoreau

 

Amerikanın yeni dalgası, girişimciler olacak. H. Sydney Geneen

 

Kendi küçük işine sahip olanların sayısı artıkça ülkemiz de daha gü­venli bir yer olacaktır. En iyi vatandaşlar, ülkenin gelişmesinde en çok çıkarı olanlardır. John Hancock

 

İşin değiştirilemez yasası: Kelimeler kelime, açıklamalar açıklama, sözler sözdür ama sadece performans gerçektir. Harold S. Green

 

Girişimci basit anlamıyla engelleri ve fırsatları ayırt edip her ikisini de kendi avantajına çevirebilendir. Victor Kiam

 

Başarının anahtarı, dünyada olup bitenleri algılayıp günün ihtiyaçlarına uygun ürünleri sunmaktır. Tersini düşünenler ise günün ihtiyaçlarını ürünlerine uydurmak için uğraşıp dururlar. Pieter C. Vink

 

Aptallar, akıllıların iş yapmaya korktuğu yerlere akın ederler.Peter F. Ducker

 

Bir şirket kurmak ipte yürümeye benzer. Sadece tüm dikkatinizi verip konsantre olursanız karşı tarafa geçebilirsiniz. James Bernstein

 

Girişimci her zaman -özellikle başlarken- başarı ve iflasın eşiğinde durduğunun farkında olmalıdır. Küçük bir hata bile onu yok edebilir. Harold S. Green

 

Girişimci, sönük bir başarıdansa şaşırtıcı başarısızlıkları tercih eden risk alıcıdır. Jim Fisk, Robert Barron

 

Bir iş açmak çok kolaydır; onu açık tutmak ise çok zordur.Çin Atasözü

 

Küçük bir firmada tek bir çalışanın parlak fikri yeni bir ürünün piyasa­ya çıkmasını sağlamaya yeterli olabilir. Büyük bir firmada ise aynı fi­kir aylar süren toplantılar içinde kaybolup gider. Al Ries

 

Başarılı bir girişimci olmak için, sadece işinizi değil tüm hayatınızı kapsayan bir şirket kurmalısınız. Warren Rodgers

 

Büyük sanayi devrimini ve dev şirketlerin dönemini yaşadık. Ama ina­nıyorum ki çağımız girişimcinin çağıdır. Ronald Reagan

 

Eğer girişim ilerliyorsa, bolluk ekonomi ile birlikte artar ama girişim yoksa bolluk ekonomi ile birlikte çürür. John Maynard Keynes

 

Bir iş adamının yeteneği; bir malı çok olduğu yerden değerli olduğu yere getirebilmektir. Emerson

 

Artık yönetim toplumundan girişim toplumuna geçiyoruz. John Naisbit

 

Durdurulamayan istekler ve tüm olumsuzluklara karşı ayakta durabil­mek, bir girişimcinin en önemli nitelikleridir. Deaver Brown

 

Girişimciler, iyi bir fikir için paraları ve itibarlarını ortaya koyup zar atarlar. Girdikleri riskin başarısını ve başarısızlıklarını üstlenirler. Victor Kiam

 

Hiç maaş ödemesi yapmak zorunda kalmamış biri daha adam olma­mıştır. Ivan Shaffer

 

Kendi kendiniz için çalışıyorsanız ya bir öncü olursunuz ya da aç ka­lırsınız. John W. Marriot

 

İşin başında girişiminizi atağa kalkan bir yarışçı gibi görüyor olabilir­siniz. Ama firmanız geliştikçe çalışanlannızm da maratonun içinde olduklarını anlamaları gerektiğini fark edeceksiniz. Trip Hawkins

 

Öncü olmak girişimcinin standart niteliğidir. Ancak bu şekilde kaynak­lar bolluğa dönüşür. Peter Drucker

 

Bu dünyada ayakta kalabilenler yataktan kalktığı andan itibaren iste­dikleri koşulları arayan ve bulamadıkları takdirde onları yaratanlardır. George B. Shaw

 

Çok büyük başarılar ile sonuçlanan girişimlerin ortak bir özelliği var­dır. Hepsi yüksek araştırma giderleri ve büyük finans kaynakları olan piyasaya hakim firmaların uzmanları tarafından tasarlanmıştır. Ama aynı zamanda çoğu çok zor karan verilmiş, zamansız, büyük riskli, pa­halı ve kan düşük girişimlerdir. George Gilder

 

Alelade bir girişim, girişimsiz bir mükemmellikten çok daha iyidir. Baltasar Gracian

 

Günümüzde bir iş kurmak, girişimci olmak, eski sınırları aşmak ve ön­cülük etmek demektir. Paula                Nelson

 

Birçok işyerinde, mesai saat 5’te biter. Fakat başarıyı izleyenler, bugü­nü dünden devralır ve yarına kadar taşırlar. Lawrerıce H. Martin

 

Bir girişimcinin ilk macerası sadece deneyim kazanmak ile sonuçlanır. Bu süt dişlerine benzer. Yerlerine daha güçlü ve dayanıklılarının çık­ması zaman alır. Deaver Brown

 

Bir iş adamının kararları sahip olduğu bilgiden öteye gidemez.R. P. Lamont

 

Girişimci; soğuk ve profesyonel iş ortamlarında yaşayamayan tropik bir çiçeğe benzer. Deaver Brown

 

Girişimin yeni ve gözle görülemeyen dengeleri: Heves, dayanıklılık, kararlılık, liderlik, pazarlama yeteneği, sağlam sinirler ve uzmanlık. Deaver Brown

 

Siz de yorumlarda girişimcilik ile ilgili sözler paylaşabilirsiniz.

GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ SÖZLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir