DEĞİŞİMLE İLGİLİ SÖZLER

DEĞİŞİMLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Değişimle ilgili sözler, değişmekle ilgili sözler, değişim ile ilgili cümleler, değişim sloganları sayfamızda bulunmaktadır.

DEĞİŞİMLE İLGİLİ SÖZLER

Müzik değiştiğinde dans da değişir. Japon Atasözü

Zaman sana uymazsa, sen zamana uy. Türk Atasözü

Çevremizi o kadar değiştirdik ki; şimdi bu yepyeni çevreye uyabilmek için kendimizi de değiştirmemiz gerekiyor. N. Wiener

Gerçek değişim kimi eski şeyleri farklı görmeye başlamaktır. Richard Wilkins

Bir kutuyu tekrar doldurmadan önce onu boşaltmalısınız. İrlanda Atasözü

Geleneklerin tiranlığı, insanoğlunun başarıya ulaşmasını her yerde engellemektedir. John Stuart Mili

Kendi kendini değiştirmenin ne kadar güç olduğunu düşünürsen, baş­kalarını değiştirmeğe çalışmakta şansının ne kadar az olduğunu anlar­sın. Voltaire

Kralların danışmanları, bilgisiz, dalkavuk ya da kendini beğenmiş kim­selerdir. Yükselme tutkusunun, para kaygısının, kendini beğenmişliğin ağır bastığı danışma kurulları ise tüm yeniliklere kapalıdır. Atalardan kalan en güzel kurumlan yaşatmak ve geliştirmek için hiçbir çaba har­camazlar, ama biri çıkıp onlan düzeltmek, yenileştirmek istedi mi ye­nileşmeye, ilerlemeye katılmamak için eskiye sanlırlar. Thomas More

Her şey değişir. Her şey yerini bulur ve sonra yok olur. Euripides

Değişim dünyasında geçmişteki politikalara fazla güvenmek, başarıya ulaşsa bile, tehlikelidir. Joel E. Ross

Değişim çok hızlı yayılır ve onu yakalamak zorunda kaldığınızda ba­şınız belada olabilir. Gary Goldstick & George Shreiber

Her şeyin değiştiği zaman daha iyi olduğunu söyleyemem; söyleyebi­leceğim şey ise daha iyi olması istenen bir şeyin değişmesi gerektiği­dir. Georg Lichtenberg

Her şey değişir, hiç bir şey yok olmaz. Ovidius

Bazılarının fikri: “Biz Amerikalılar çok fazla şeye sahip olduğumuz için her şeyden bu kadar kolay vazgeçebiliyoruz.” Gerçekler aslında bunun tam tersi. Her şeyden bu kadar kolay vazgeçebildiğimiz için bu kadar şeye sahibiz. Eski olan şeyi daha iyi hizmet veren bir şeyle de­ğiştirmek için her zaman hazır olmalısınız. Alfred P. Sloan

En başarılı iş adamı, eskiye hala iyi olduğu sürece tutunup, ondan da­ha yenisi ve daha iyisine geçer. Robert P. Vanderpoel

Büyümeyen şey ölüyordur. Michael Eisner

Her şey akar, hiçbir şey sabit değildir. Heraclitus

Her şey bir başka şeye dönüşür ve hiç bir şey aynı kalmaz. Heraclitus

Toplayın gül goncalarım şimdi zamanı varken, bugün size gülen bir çi­çek yarın olacak bir diken. Lord Byrotı

Bıraktığınız iş; iyi durumda, hatta çok iyi, diğer bir değişle yeterli ola­cak kadar iyi durumda olmalıdır. Bu yaşlanırken öğrendiğim bir şeydir. Edward FitzGerald

Yeni bir şeyin gelişimini hızlandırmayı sağlayan yollardan biri, yeni bileşimler yaratmaktır. Bir besteci notaları birleştirir, onların yerlerini değiştirerek melodilere dönüştürür ve piyanosunda dener; bilim adamı değişik madde ve mekanizmaları birleştirerek yeni buluşlar yapar; bir yönetici insanlar, raporlar ve makineler ile ilgilenir, personel içindeki görev paylaşımını ve dayanışmayı sağlamak için değişiklikler yapar. Kanada Kraliyet Bankası

Tabiatta her şey bir değişimdir ama her değişimin ardında bir sonsuz­luk yatar. Goethe

Şu akıp giden kum seline bak; ne durması var, ne dinlenmesi, bak bir­denbire nasıl bozuluyor dünya, nasıl atıyor bir başka dünyanın temeli­ni. Mevlana

Her şey değişir, hiçbir şey aynı kalmaz. Heraclitus

Dünyada bir şey değişmez, değişen yalnız bizleriz. Anonim

Düşündüğümüz değişimin çoğunu, yaşamın içinde görürüz.Robert Frost

Değişimin sorumluluğu bizlerdedir. Kendimizden başlamamız gereki­yor. Gözlerimizi yeni olana, şaşırtıcı ve radikal görünene erkenden kapamamayı öğrenmeliyiz. Alvin-Heidi Tojfler

Dünle birlikte gitti, cancağızım ne varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Mevlana Celaleddin Rumi

Sadece çok çalışma, iyi niyet ve çaba ile değişim gerçekleştirilemez. Transformasyon için bilgiye sahip olma, öğrenme ve uygulama gerek­lidir. Vfilliam Edwards Deming

Her şey değişir ve hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Doğa her şeyi değiş­tirir ve her şeyin şeklini değiştirmeye zorlar. Lucretius

Rüzgarın yönünü değiştiremediğin zaman, yelkenlerini rüzgara göre ayarla. Xsentius

Dünya kurulmuş değildir, Daima değişecek, solmayacaktır… Hiç bir şey doğmamıştır; hiç bir şey ölmeyecektir. Her şey değişecektir. Alfred Lord Tennyson

Değişim değişmezdir. Benjamin Disraeli

Bugün dün değildir; kendimiz, düşüncelerimiz ve yaptığımız işler de­ğişiyor. Thomas Cariyle

İnsanlara değişimi sevdirmenin hiçbir yolu yoktur. Ama onlara deği­şimden daha az etkileneceklerini hissettirebilirsiniz. Henry W. Longfellow

Organizasyonda değişimi üst yönetimden başlat. William Ouchi

Rekabetçi bir dünyada iki olasılık vardır: Kaybedebilirsiniz. Veya ka­zanmak istiyorsanız, değişebilirsiniz. Lester C. Thurow

Reformların bir ucu kendi ayağına dokunmadığı sürece herkes reform­cudur. Edgar W. Howe

En ilginç ikilem ancak kendimi olduğum gibi kabul ettikten sonra değişebilmemdir. Cari Rogers

İnsanoğlu alıştığı düşüncelere sarılır. Moses Maimonides

Gereksiz yeniliklerden sakınmamız gerekir; özellikle mantıkla yönlen­dirilmişlerse! Winston Churchill

Tanrı bile geçmişi değiştiremez. Agathon

Değişimin gerekli olmadığı zaman, değişimin olmaması gerekir. L. Cary

Değişim, hakikatte acı verir, ama gereklidir. Thomas Cariyle

Aynı işçilerin, aynı işte, sürekli aynı şeyi yapmaları, gücü ve insanın hayvansal ruhunun akıp gitmesini engeller. İşlerin değiştirilmesi ise zevk ve eğlenceyi getirir. Kari Marx

Çocukken bana “Sadece katırlar ve yol tabelaları fikrini değiştirmez.” derlerdi. Bernard Baruch

Transformasyon derin bilgi gerektirir. William Edwards Deming

Bir şeyin imkansız olduğu iddia eden yüz kişiden doksan dokuzu o işi yapmaya isteksizdir. MVilliam Feather

Her şeyin değiştiği zaman daha iyi olduğunu söyleyemem; söyleyebi­leceğim şey ise daha iyi olması istenen bir şeyin değişmesi gerektiği­dir. Georg C. Lichtenberg

Sadece çok akıllılar ve çok aptallar asla değişmezler. Confucius

Değişim çok hızlı yayılır ve onu yakalamak zorunda kaldığınızda ba­şınız belada olabilir. Gary Goldstick & George Shreiber

Değişim dünyasında geçmişteki politikalara fazla güvenmek, başarıya ulaşsa bile, tehlikelidir. Joel E. Ross

‘Değişim ne zaman gerekli?’ sorusuna verilecek en iyi yanıt, ‘Gerekli hale gelmeden’ dir. Claus Moller

90’ lardaki değişimin gerçek sebebi küreselleşmedir. Kalite, fiyatlan­dırma, servis ve dizayn için global standartları yakalamalısınız. Noel Ticky

Her değişim daima başka değişimlere ihtiyaç gösterir.Niccola Machiavelli

Doğru ve yanlış karakterler, iyi ve kötü karakterler yoktur. Nerede ve ne olduğumuz bizim aklımıza giren düşüncelerdir. Nerede ve ne oldu­ğumuzu değiştirmek için aklımıza giden düşünceleri değiştirmeliyiz. Zig Zağlar

İlerleme ve reform ancak kurallar değiştirilirse gerçekleşebilir. James M. Buchanan

Değişim bir kumardır, ama hiçbir şey yapmamak da öyle. Arthur B. Dougall

Değişimden korkma ama yine de onu amaçsızca kullanma .Robert Moses

Derisini değiştirmeyi bilmeyen yılan ölür. Friedrich Nietzsche

Dünya değişimden nefret eder, ama o yinede gelişimi sağlayan tek şey­dir. Charles F. Kittering

Neler değişmedi ki” Dünya dönerken, kendi ekseni etrafında dönebile­ne ne mutlu! Goethe

Onlar daima zamanın her şeyi değiştirdiğini söylerler, ama sen gerçek­ten kendini değiştirmek zorundasın. A. Warhol

Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamı­yorsun? Epiktetos

Sadece ben hayatımı değiştirebilirim. Onu benim adıma kimse yapa­maz. C. Burnett

Şeyler değişmez, biz değişiriz. Henry. D. Thoreau

Bazı insanlar irade sahibi bazıları değil bu yüzden bazıları değişime hazırdır bazıları değil. James Gordon

Ne kadar fazla değişim olursa, o kadar fazla şey değişmez kalır. Alphonse Karr

Değişim oldukça zor bir iştir. Billy Crystal

Görünen değişiyor, görünmeyen değişmiyor. Eflatun

Değişimi başlatanların ilk işi, alışkanlıkları ortaya çıkarmaktır; onları değiştirmeye çalışmak değil. Gary Hamel

Yeni olan tatlıdır, eski olan ise tatmin edici. Küba Atasözü

Bazı şeyler değiştiğinde ve uygun sınırlarım aştığında, bu aynı zaman­da o değişimin ölümü olur. Lucretius

Statükoyu beğendiğim için savunmuyorum. Aksine, beğenmiyorum fa­kat, statükoyu savunmamın nedeni, sözleşmeci temele dayanmayan değişikliklere olan isteksizliğimden kaynaklanıyor. James M.Buctıanan

Yüz yüze gelinen her şey değiştirilemez. Ama yüz yüze gelinmeden de hiçbir şey değiştirilemez. James Baldvrin

Tüm zayıf insanlar gibi, insanın fikrini değiştirmemesi gerektiğine parmak bastı. W. Somerset Maugham

Düşüncemi kolay kolay değiştirmem, ta ki onu değiştiren bir şeyle karşılaşıncaya kadar. Luigi Pirandello

Doğa’nın değişmez yasası: Ayak uydur ya da yok ol. H.G. Wells

Tüm değişimlerde, en çok istenen değişimlerde bile bir hüzün vardır; çünkü geride bıraktığımız, hayatımızın bir parçasıdır. Anatole France

Çağların geçmesi her şeyi değiştirir, zamanı, dili, dünyayı, denizlerin sınırlarını, gökteki yıldızları, insanın yanı başındaki, çevresindeki her şeyi değiştirir, insanın kendisi dışında. Lord Byron

Her değişim belli bir rahatlık verir insana, kötüden daha kötüye bir değişim bile. Washington Irving

Değişen göz, her şeyi değiştirir. William Blake

Düşüncesini hiç değiştirmeyen biri, durağan bir suya benzer; aklın sürüngenlerini besler. William Blake

Her şeyin değiştiği, gerçekte hiçbir şeyin yok olmadığı ve maddenin özünün aynı kaldığı yeterince kesin. Francis Bacon

Her şey değişimdir; her şey yerini bir başka şeye bırakır ve gider. Euripides

Mutluluk ve bilgelikten hiç yoksun kalmamak isteyenler sık sık değişmelidirler. Konfüçyüs

Eski sözcükler silinip giderken dillerden, yeni ezgiler doğar yüreklerden; eski yollar yiterken gözlerde, yeni bir ülke belirir mucizelerde. Rablndranath Tagore

İnsanlar değişirler ve değiştiklerini birbirlerine söylemeyi unuturlar. Çok kötü… Ne hatalara yol açar bu unutkanlık. Ulian Hellman

Siz de yorumlarda değişim ile ilgili sözler paylaşabilirsiniz.

değişim ile ilgili güzel sözler

 

DEĞİŞİMLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir